Bedankt voor uw machtiging om de abonnementsbijdrage voor Dorpskrant EvenBijpraoten per Automatische Incasso te voldoen.

Wij regelen de aanmelding nu verder voor u en één maal per jaar wordt nu automatisch de abonnementsbijdrage van uw bankrekening geïncasseerd.

Met vriendelijke groeten,
namens EvenBijpraoten,

Anne Slot
Penningmeester