Kies een route om elke route apart te exporteren als excel bestand of te printen.
Routenummering:
geen selectie – alle abonnees
1 t/m 8 – Binnen bebouwde kom
9 – Buiten bebouwde kom