Algemene voorwaarden automatische incasso Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het incasseren van een jaarabonnement op de
Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl


Hoe werkt Automatische Incasso?
Automatische Incasso is een handige manier van betalen. Dankzij Automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen en kan Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl besparen op de administratiekosten. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kunt betalen. Bij aanmelding voert u uw IBANnummer in, en hiermee machtigt u Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl om automatisch een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven dat overeenkomt met de bijdrage van het jaarabonnement op de Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl. Uw machtiging aan de Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl geldt voor onbepaalde tijd en voor één afschrijving per kalenderjaar. De hoogte van het bedrag is voor komend jaar vast gesteld op € 10,00 exclusief verzendkosten. Hebt u de postcode met de cijfers 8392 dan is de bezorging voor u gratis. Daarbuiten bedragen de verzendkosten €10,00 per jaar.

Eenvoudig
Bij de aanmelding (via het internet) bij Dorpskrant EvenBijpraoten voert u dus uw IBANnummer in en uw adresgegevens waar de krant bezorgd moet worden, in en daarmee is de automatische incasso geregeld. Nadat u uw aanmelding heeft verzonden, ontvangt u van Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl automatisch een bericht dat de aanmelding voor een abonnement geslaagd is.

Uw zekerheid
Om van Incasso/Machtigen gebruik te mogen maken, moet Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl voldoen aan een aantal strenge eisen. Pas daarna kunnen wij een Incasso-overeenkomst sluiten met onze bank. Dat verzekert u ervan dat Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl het vertrouwen heeft van die bank.
Bij automatische Incasso houdt u altijd controle over uw rekening. Daarnaast heeft u gedurende acht weken het recht tot terugboeking zonder opgaaf van reden.

Automatische Incasso
Incasso vindt plaats, ongeveer een maand voordat uw huidige periode afloopt.
Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, sturen wij u een betaalverzoek om het verschuldigde bedrag zelf over te maken.