Een Donatie hoor ik u zeggen…?

En dat is ook begrijpelijk, maar ik zal u proberen uit te leggen, hoe wij daar zo zijn toe gekomen.

En voor alle duidelijkheid…..voelt u zich absoluut! niet verplicht, want dat is niet onze intentie!!!

Wij zijn voor wat onze inkomsten betreft, afhankelijk van onze abonnementhouders en een paar sponsoren. Wie dat zijn kunt u onder aan de pagina lezen. Hier zijn wij ook heel blij mee natuurlijk.

Als Dorpskrant hebben wij ons toch ten doel gesteld om in zekere zin als schakel te fungeren  en wij als redactie hopen dan ook  met de Krant, toch een zekere  bijdrage te mogen leveren voor meer saamhorigheid en door middel van onze berichtgeving en de  bijdragen door de buurtbewoners en Dorpsbewoners, de levendigheid te stimuleren. 

Daarom hebben wij dan ook gemeend om de de prijs van een abonnement zo laag mogelijk te houden en dat is dan tegen kostprijs. Vanuit het oogpunt om het voor iedereen betaalbaar te houden, zoals u uit bovenstaande zult begrijpen.

Echter mede ook gezien de huidige papierprijzen is het uberhaupt lastig om een abonnementsprijs tegen kostprijs vast te stellen en dat is dan ook de reden dat wij zo blij zijn met iedere gift, donatie of spontane bijdrage, want het geeft ons, als makers van de krant, even iets meer lucht.

Bij verdere vragen en/of opmerkingen kunt u ons ten alle tijde contacten natuurlijk. Bij voorkeur per mail

Uw Donatie aan Even Bi'jpraoten