Even Bi’jpraoten komt sinds 1980 vijfmaal per jaar uit ten dienste van inwoners, school, kerk, verenigingen in en van het dorp Boijl en wordt voor een gedeelte financieel gedragen door o.a. Hervormde Kerk te Boijl, Rabobank, Dalton basisschool De Oosterbrink en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.
Onze speciale dank gaat uit naar die mensen die helpen bij het drukken en verspreiden van de papierenversie van onze krant, want zonder hun was dit al die tijd onmogelijk geweest.

In  het 25-jarig jubileumnummer in 2005 schreef Remco Heite, oud-burgemeester Weststellingwerf, in zijn voorwoord : “Boijl mag trots zijn! Even Bi’jpraoten heeft en geeft iets extra’s: het creëert en eert de dorpsgeest. Kindertekeningen, dorps- en kerknieuws, puzzels en raadsels, verhalen over natuur en omgeving. Met bijdragen van jong en oud betrekt ‘Even Bi’jpraoten’ werkelijk iedere inwoner van Boijl bij het dorpsleven. De krant is uiteraard een afspiegeling van wat zich afspeelt in het dorp. Boijl leeft!

Hier onder een foto, die gemaakt is tijdens dat bewuste jubileum. De redactieleden, op onderstaande foto omcirkeld, vormen al bijna 40! jaar de redactie. Dit prachtige jubileumnummer kunt u hier lezen

 


Samensteling
De Redactie bestaat uit: Henneke Velzeboer, Alletta de Weert, Jacoba de Vries ,Penningmeester: Anne Slot en Coördinatie bezorging: Yvonne Gutterswijk .

Contact
contact redactie:  Henneke Velzeboer, tel. 06-22977304; redactie@evenbijpraoten.nl
contact bezorging:  Yvonne Gutterswijk, tel. 06-23605820; bezorging@evenbijpraoten.nl

Kopij
Kopij kan gemaild worden naar kopij@evenbijpraoten.nl of ingeleverd worden op Klokkeweg 2C of uiteraard via onze website(Menu item: Kopij Aanleveren)

Online versie
De online versie van de Dorpskrant is geheel gratis en is hier te openen
Als u uw email adres hier invult houden wij u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe Dorpskrant uitkomt.

Abonnement
Ook is het mogelijk om de papieren versie te ontvangen. U kunt zich hiervoor hier aanmelden. Er zijn 2 abonnementstarieven en dit houdt verband met de bezorgkosten. Heeft u postcode 8392 dan wordt de bezorging door één van onze vrijwillige bezorgers verricht. Daar buiten wordt het met PostNL verzonden en worden de verzendkosten doorberekend in de abonnementsprijs.
Postcode 8392: Jaarabonnement € 10,00. Andere postcodes: € 20,00

Vrijwillige bijdrage
Als u de Dorpskrant wilt steunen kunt u ook ten aller tijde een donatie doen, waar wij u uiteraard enorm erkentelijk voor zijn.

Disclaimer
Voor de inhoud van de Ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording.
Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).