Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl
Redactieadres: Klokkeweg 2 C
Boijl

Formulier doorlopende machtiging SEPA

Reden betaling: Abonnement Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl
Bankinstantie: Deze Automatische Incasso verloopt via Stripe

Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging van deze machtiging, toestemming aan Dorpskrant EvenBijpraoten Boijl om 1 keer per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag conform de abonnementsbijdrage van uw rekening af te schrijven. Het abonnementsgeld bedraagt momenteel € 10,00 per jaar.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.